Full experience

Unlock the full UTK.io experience – including access to the latest and greatest Minecraft content directly on your smartphone or tablet – by downloading the app from Google Play for free.

Open Google Play Store

Ddg prison map

8 likes | 2638 views

Download (2732)

Dit is de echte prison map.

ik heb DDG prison helemaal opnieuw gekeken voor deze map.
de meest bezochte ruimtes (Cellblock, courtyard, keuken, bodycheck en de ingang) zijn blok voor blok precies gemaakt.
de minst bezochte ruimtes zoals de guard routes zijn zo logisch mogelijk gemaakt.

Het maken duurde meer dan 3 volle dagen!

je kan de map gebruiken voor RP of gewoon voor een creation.

Als je de map gebruikt voor een video geef mij dan ff de credits.